Ωράριο Λειτουργίας Σχολείου

 

7ο Γυμνάσιο Κορυδαλλού

Από 24-11-2010 το Σχολείο λειτουργεί σταθερά με Πρωινό Ωράριο Λειτουργίας, το οποίο έχει ως εξής:

Ωρες Εναρξη - Λήξη Διάρκεια Διάλειμμα
1η 8.15 - 9.00 45' 5'
2η 9.05 - 9.50 45' 10'
3η 10.00 - 10.45 45' 10'
4η 10.55 - 11.40 45' 10'
5η 11.50 - 12.35 45' 5'
6η 12.40 - 13.20 40' 5'
7η 13.25 - 14.05 40'