Κανονισμός Λειτουργίας

 7ο Γυμνάσιο Κορυδαλλού

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

 

         Με αφορμή τη νέα σχολική χρονιά ενημερώνουμε τους μαθητές μας και τους γονείς

τους για τον κανονισμό λειτουργίας του σχολείου, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

 

1.     Οι μαθητές οφείλουν να προσέρχονταιέγκαιρα στην τάξη. Σε περίπτωση καθυστέρησης την πρώτη ώρα η εξωτερική πόρτα, του Σχολείου θα κλείνει στις 8:30 π.μ. Καθυστερημένη προσέλευση μαθητή σε ενδιάμεση διδακτική ώρα δεν επιτρέπεται. Απουσία από ενδιάμεση ώρα, χωρίς άδεια της Διεύθυνσης είναι αδικαιολόγητη. Διερευνώνται στη συνέχεια οι λόγοι της απουσίας και ενημερώνονται αμέσως οι γονείς. Οι απουσίες μαθητών από τακτικές και έκτακτες συγκεντρώσεις από εξωδιδακτικές εκδηλώσεις, καθορισμένες ή εγκεκριμένες από την οικεία Διεύθυνση, είναι αδικαιολόγητες.

 

2.      Το ανώτατο όριο απουσιών που μπορεί να πραγματοποιήσει ο μαθητής κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς είναι 64 αδικαιολόγητες και 50 δικαιολογημένες. Ο γονέας μπορεί να δικαιολογήσει απουσίες 1Ο ημερών για όλο το σχολικό έτος και οφείλει να προσέλθει για τη δικαιολόγηση τους εντός 10 ημερών από την επιστροφή του παιδιού του στο σχολείο.

 

3.     Οι μαθητές οφείλουν να σέβονται την προσωπικότητα των συμμαθητών τους και να προσέρχονται στο χώρο του σχολείου με ευπρεπή εμφάνιση. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και των διαλειμμάτων οι μαθητές πρέπει να συμπεριφέρονται με σεβασμό και ευγένεια και να αποφεύγεται οποιαδήποτε μορφή βίας, σωματικής ή λεκτικής. Η παραβίαση συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα. Επίσης κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων εντός του σχολείου όσο και των εκπαιδευτικών επισκέψεων οι μαθητές οφείλουν να συμπεριφέρονται ευπρεπώς και να τηρούν τις εντολές των καθηγητών τους. Πιθανή παραπτωματική συμπεριφορά επιφέρει κυρώσεις. Η συμπεριφορά των μαθητώνελέγχεται εντός και εκτός του σχολείου (Π.Δ. 104/1979 άρθρο 26).

 

4.      Οι μαθητές οφείλουν να σέβονται την κινητή και ακίνητη περιουσία του Σχολείου και να διατηρούν τους χώρους του σχολείου καθαρούς. Συγκεκριμένα να μη ρυπαίνουν τις αίθουσες ή την αυλή του σχολείου, να μη γράφουν σε θρανία και τοίχους, να χρησιμοποιούν τα καλάθια απορριμμάτων και γενικά να φροντίζουν την καλαίσθητη εμφάνιση των τάξεων. Οι ζημιές θα χρεώνονται και θα αντιμετωπίζονται ως σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα.

 

5.      Απαγορεύεται το κάπνισμα (76017/29-07-2002) και τα κινητά τηλέφωνα (100553/Γ2/04-09-2012) στο χώρο του σχολείου.  Απαγορεύεται η φωτογράφηση, βιντεοσκόπηση ή ηχογράφηση με οποιοδήποτε μέσο σε όλους τους χώρους του σχολείου καθ΄ όλη τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος. Επίσης απαγορεύεται η δημοσιοποίηση  εικόνων, βίντεο που αναφέρονται στη σχολική ζωή και ειδικότερα σε καθηγητές και μαθητές. Η παραβίαση συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα.

 

6.      Οι μαθητές οφείλουν να σέβονται το δικαίωμα των συμμαθητών τους για μάθηση και το δικαίωμα του εκπαιδευτικού για διδασκαλία. Να μην εμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος και των σχολικών εκδηλώσεων. Να υπακούουν με ευγένεια στις υποδείξεις των εκπαιδευτικών και γενικότερα όλου του προσωπικού του Σχολείου.

 

7.      Επίσης για λόγους προστασίας των παιδιών και εφόσον βρίσκονται εντός του Σχολείου κατά τις ώρες λειτουργίας του, απαγορεύεται:

 


   α.να επικοινωνούν με οποιονδήποτε τρόπο με άτομα που δεν ανήκουν στη σχολική κοινότητα (εξωσχολικούς)

 

     β.να βγαίνουν από το Σχολείο χωρίς άδεια από την Διεύθυνση.

 

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

 

ΙΓΓΛΕΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ